RIISTANHOITO

RIISTANHOITO

Ylläpidetään nuolukiviä ja riistapeltoja
Seuralla on kylvökone riistapeltojen tekoa varten. Seura maksaa siemenet riistapeltojen tekoon sekä nuolukivet.
Aktiivista pienpetopyyntiä (pienpetokilpailu jäsenten kesken)
Seurataan riistakantojen kehitystä ja havainnoidaan niiden tilaa
Verotetaan riistakantoja kestävällä tavalla
Suurpetohavainnot ilmoitetaan eteenpäin
Villisikahavainnoista heti tieto esim. hirvijahdin metsästyksenjohtajille